Velkommen til Odsherred Detektorforening

Vi er en hyggelig lille forening med plads til fordybelse

Bestyrelsen


Formand

Per Lars Christiansen

Tlf. 2041 4370

perlars@christiansen.mail.dk


Næstformand

Michael Pedersen

Tlf. 4060 5978

mbp1511@live.dk

Ansvarsområde: Gravhøjspleje


Kasserer

Michael Jensen

Tlf. 4216 5045

mic-jensen@hotmail.com


Bestyrelsesmedlem

Jakob Bjørndal

Tlf. 2172 1539

bjb@familie.tele.dk

Ansvarsområde: Gravhøjspleje


Bestyrelsesmedlem

Jannie L. Jensen

Tlf. 2891 2089

jk-jensen@hotmail.com

Ansvarsområde: SoMe


Bestyrelsesmedlem

Ivan Boel

Tlf. 2165 3185

ivanboel4460@gmail.com

Ansvarsområde: Webmaster


Bestyrelsesmedlem

Neils Reutzer

Tlf. 2465 6566

niels.reutzer@gmail.com


Bestyrelsesmedlem

Jette Stormly Hansen

Tlf.  2332 5824

jette.stormly.hansen@outlook.dk


Suppleant

Lise Jepsen

Tlf. 

lisebaadsgaardjepsen@gmail.com


Suppleant

Ole Stormly Hansen

Tlf. 2424 1710

stormly.hansen@outlook.com


Bilagskontrollant

Jørgen Johansen


Bilagskontrollant suppleant

Helene Schultz