Velkommen til Odsherred Detektorforening

Vi er en lille forening med plads til fordybelse

Ejertilladelse

Fremgangsmåde ved indhentning af ejertilladelse på vegne af Odsherred detektorforening.

Medbring viden om lodsejers ejendom, f.eks. ved hjælp af appen ”Find ejeren”, den viser præcist hvem der er ejer af ejendommen og hvordan lodsejers marker ligger i forhold til ejendommen. Alternativt kan bruges print af kortudsnit 1:25.000 over det aktuelle område, matrikelkort eller historisk kort 1:20.000.

 • Jeg er medlem af Odsherred Detektorforening (vis dit medlemskort)
 • Er der givet tilladelse til detektorsøgning til anden side, så har du/vi ikke mere at gøre her. Hvis ikke, så fortsæt.
 • Jeg vil spørge om jeg/vi (Foreningen) kan få lov at gå på din jord.
 • Jeg/vi skal nok dække hullerne til.
 • Jeg/vi skal nok vise dig, hvad jeg/vi har fundet.
 • Forklar forretningsgangen - at fundne genstande afleveres til det lokale museum (Holbæk Museum), hvor fagarkæologer bedømmer og indsender til Nationalmuseet til danefæ vurdering.
 • Nationalmuseet afgør, hvad er danefæ og fastsætter danefægodtgørelse og sender danefæbevis til finder og museum.
 • Godtgørelse sendes til finder.
 • I vores forening får lodsejer kopi af danefæbevis samt en andel af danefægodtgørelsen. Foreningen får også en andel og finder tilsvarende.
 • Hvis muligt, udlever danefæfolderen og foreningens folder.
 • Jeg ringer altid inden jeg kommer.

 • Noter navn, adresse, telefonnummer, mailadresse på lodsejer samt forpagter. Få ja fra begge.

Download, print og tag med...
Ejertilladelse.pdf