Velkommen til Odsherred Detektorforening

Vi er en hyggelig lille forening med plads til fordybelse

Tidsperioder

Ofte omtaler vi (amatørarkæologer) de perioder vi finder emner fra som Bronzealder, Vikingetid, Middelalder, osv., men besøger man museernes hjemmesider beskrives perioderne mere i dybden. Det er interessant læsning, ingen tvivl om det, men for mange af os er en lang periodeoversigt svær at huske. Derfor har vores formand lavet en liste, hvor de af os mest omtalte perioder er vist med rød skrift.  Når man opretter sit fund i DIME, så tildeles fundet ofte en underperiode, det sker når vi udpeger vores fund i DIME værktøjet. Underperioden knytter sig til den periode vi omtaler fundet fra. Det er god læring og især relevant for museernes kategorisering af vores fund.

Emner vi kun kan finde med øjnene

Ældre stenalder - 10000-4200 f.kr.
Yngre stenalder - 4200-1800 f.kr.

Med detektoren finder vi emner fra disse perioder
Bronzealder - 1800-500 f.kr.
Jernalder -        500 f.kr. - 800 e.kr.
Vikingetid -      800 - 1050 e.kr.
Middelalder - 1050 - 1536
Nyere tid -       1537 - frem...

Renæssance (1536(7)-1660) -Enevælde (1660-1849)

Nationalstaten (1849-1915) - Velfærdssamfund (1915-20xx)

Formandens liste

Se eller hent formands liste via knappen herunder

Se Nationalmuseets gennemgang af tidsperioderne