Velkommen til Odsherred Detektorforening

Vi er en hyggelig lille forening med plads til fordybelse

Om os

Odsherred Detektorforening blev i august 2008 stiftet af en kreds af mennesker, som alle var interesserede i Odsherreds historie.

Vi har alle en fælles interesse i historie, arkæologi og anvendelse af metaldetektor.

Vi prøver at finde, hvad som er gemt og glemt i jorden fra gammel tid. Vi kalder os selv for amatørarkæologer.

Vi benytter metaldetektorer af forskelligt fabrikat. Det er et fantastisk arbejdsredskab, som kan finde selv de mindste metalemner ned til cirka 30 centimeters dybde.

En stor del af vores fortid fra bronzealderen og op til i dag ligger gemt i jorden i form af mønter, våben, knapper, blykugler, smykker osv... 

Vi finder også en del affald i form af bondejern (jern fra maskiner, husholdningsaffald og øl- og vanddåser), hvilket vi - i så stor udstrækning som muligt - samler op og fjerner fra søgeområderne.

Når man med detektoren finder f.eks. en 800 år gammel mønt, sætter den - udover glæden ved at finde den - tanker i gang. Møntens historie, hvem har "slået mønten"? hvem har ejet den, hvordan er den havnet her?

Det er ofte historien bag et fund, som er mest interessant.

Detektorsøgning er en, social hobby, hvor man udover god motion også får masser af frisk luft og en god naturoplevelse.

Foreningen har mange søgeområder i Odsherred men også udenfor Odsherred.

Vi har indhentet lodsejeraftaler og har aftalt fordeling af danefægodtgørelse, såfremt der findes danefæ på lodsejerens marker.

Foreningen arrangerer detektorture næsten hver weekend - alle kan deltage.

Du behøver ikke at være medlem. Du kan deltage på en detektortur gratis og se, om det er noget for dig. Du kan altid låne en detektor.

Hvis du har marker eller kender nogen, som har marker, som de kunne være interesseret i at få undersøgt af vores medlemmer, så kontakt formanden eller næstformanden i Odsherred Detektorforening.

Hvis du har tabt smykker, nøgler eller lignende eller ønsker at få fundet skelpæle? Så er der stor sandsynlighed for, at vi kan hjælpe dig. Så ring til formanden eller næstformanden!

Vi afholder begynderkurser og detektortræf to gange årligt. Vi har detektorture næsten hver weekend. Alle er velkomne i alle arrangementer.

Vi holder til på Højbygård, i Højby, i lokaler som kommunen har stillet til rådighed.

Stort set alle kan deltage og vi har detektorer, som man kan låne.