Velkommen til Odsherred Detektorforening

Vi er en hyggelig lille forening med plads til fordybelse

Regler / Etik

Etiske regler

Enhver detektorfører skal altid holde sig til det regelsæt foreningen foreskriver.
De etiske regler er en god guide.. Lær dem at kende!

 • Spørg altid lodsejer om tilladelse.
 • Spørg lodsejer om der er andre, som har tilladelse til at gå på hans jord. Hvis andre har lodsejertilladelse, så har du ikke mere at gøre der.
 • Fast aftale med lodsejer om danefægodtgørelse (se foreningens materiale: Fremgangsmåde ved indhentning af ejertilladelse). Vis ham, hvad du finder.
 • Gå aldrig ind på andre amatørarkæologers områder.
 • Tilsåede områder - kun med lodsejers tilladelse.
 • Gå aldrig med detektor på fredede områder.
 • Grav aldrig på stier, sportspladser og lignende.
 • Alt, hvad du finder af metal, tag det med.
 • Dæk altid huller omhyggeligt.
 • Husk - som absolut minimum - at afmærke alle fund af danefækarakter (Dime, GPS eller skitse).
 • Tilbyd din hjælp til det lokale museum.
 • Tag et møde med det lokale museum og få aftalt, hvad det ønsker at se.
 • Vær altid imødekommende over for nysgerrige.
 • Overhold foreningens regler.
Er du i tvivl om noget, så kontakt foreningen.
Download, print og tag med...
Etiske regler.pdf